Przejdź do treści

Krakowskie Centrum Mediacji

Konflikty, nieporozumienia czy różnice zdań są naturalnym elementem naszego życia. Mediacja stanowi odpowiedź na te wyzwania, oferując skuteczny i harmonijny sposób ich rozwiązywania.

POUFNOŚĆ

Wszystko co powiesz, objęte jest tajemnicą

DOBROWOLNOŚĆ

W każdym momencie możesz zrezygnować

ELASTYCZNOŚĆ

Masz wpływ na ustalenie miejsca i czasu mediacji

ODFORMALIZOWANIE

Brak zbędnych formalności

OSZCZĘDNOŚĆ

Mediacja jest szybsza i tańsza niż usługi prawne

Zawsze jest dobry czas na porozumienie

Wypracowane porozumienie jest nagrodą za odwagę podjęcia dialogu. Dialog bywa trudnym procesem, bo wymaga od nas kompromisów, otwartości na różnice zdań oraz gotowości do słuchania drugiej strony bez oceniania czy krytyki. Wymaga szacunku i empatii, a także szukania rozwiązań korzystnych dla wszystkich uczestników sporu. Dialog i porozumienie stanowią kluczowe elementy skutecznych mediacji, zakończonych ugodą, a to z kolei pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to znaczy, że mediacje są poufne?

  Postępowanie mediacyjne jest objęte tajemnicą. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

  Nieskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

 • Jestem w trakcie rozwodu, czy mediator będzie próbował pogodzić mnie z mężem/żoną?

  Absolutnie nie. Zadaniem mediatora nie jest godzenie rozwodzących się małżonków w trakcie mediacji. Mediator będzie dążył do stworzenia przestrzeni, w której możliwy jest dialog pomiędzy stronami mediacji. Umożliwiający wypracowanie porozumienia, a w konsekwencji zawarcie ugody.

  Oczywiście podczas mediacji rozwodowych może dojść do pojednania małżonków, ale będzie to tylko wynikiem porozumienia między nimi.

 • Co, jeśli nie uda nam się wypracować porozumienia?

  Jeśli mediacje były ze skierowania sądu sprawa wraca do rozstrzygnięcia przez sąd. Jeśli odbyły się bez udziału sądu, to w przypadku braku ugody możliwe jest wystąpienie na drogę sądową.

 • Co się stanie, jeśli nie dogadamy się we wszystkich kwestiach?

  Możliwe jest zawarcie ugody częściowej, a pozostałe istotne kwestie mogą być przedmiotem sprawy sądowej.

Masz więcej pytań?

Odwiedź naszą sekcję FAQ lub skontaktuj się z nami.

Usługi Pro Bono

POGOTOWIE MEDIACYJNE

Masz problem i chcesz dowiedzieć się czy mediacja to dobre rozwiązanie w Twoim przypadku?

ODKRYJ MEDIACJE

Bezpłatne konsultacje w ramach cyklu spotkań z doświadczonymi mediatorami, w każdy drugi czwartek miesiąca.

MEDIACJE CO-PARENTINGOWE

Mediacje skierowane do osób po rozwodzie, partnerów po rozstaniu lub osób, które nie były w związku, ale mają wspólnie dzieci.

Dzięki mediacji, możemy znaleźć wspólny grunt, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

zawsze

warto
się
dogadać